Zomerconferentie Montesquieu Instituut: modern koningschap en populisme op de agenda

donderdag 18 augustus 2011, 12:26

DEN HAAG (PDC) - In het kader van de jaarlijkse zomerconferentie organiseert het Montesquieu Instituut onder andere discussiebijeenkomsten over de toekomst van het koningschap en over populisme in Nederland. Op beide bijeenkomsten zullen experts eerst hun licht laten schijnen over het onderwerp, waarna er ruimte is voor vragen uit de zaal en discussie.

Op 31 augustus belichten onderzoekers Paul Lucardie (Rijksuniversiteit Groningen), Tim Houwen (Radboud Universiteit Nijmegen), Koen Vossen en Simon Otjes (beiden Universiteit Leiden) het verschijnsel populisme vanuit verschillende hoeken. Zij gaan op zoek naar de essentie van het populisme en vragen zich af of het huidige populisme eigenlijk wel zo nieuw is. Voorzitter van de middag en debatleider is voormalig Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek.

De discussiebijeenkomst over modern koningschap volgt op 1 september. Mede naar aanleiding van de laatste kabinetsformatie wordt in Nederland volop gediscussieerd over de rol van het staatshoofd. De PVV heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt om, op de dag van deze bijeenkomst, een wetsvoorstel over de politieke rol van de koning in te dienen. Oud-minister André Rouvoet, columnist en republikein Thomas von der Dunk en professor Joop van den Berg geven hun mening over de koning en over het huidige debat.

Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten kunt u vinden op de website van het Montesquieu Instituut.