Staatscommissie Grondwet brengt op 11 november 2010 eindrapport uit

dinsdag 26 oktober 2010, 11:30

DEN HAAG (PDC) - Op 11 november a.s. brengt de Staatscommissie Grondwet haar eindrapport uit. De voorzitter van de commissie, mevrouw Wilhelmina Thomassen zal het rapport aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner en aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten.

De staatscommissie, die in juli 2009 werd ingesteld door het kabinet-Balkenende IV, moet een advies uitbrengen over een mogelijke herziening van de Grondwet. De commissie bekijkt onder meer de toegankelijkheid van de Grondwet en of er een preambule moet komen. Verder zal zij de verhouding tussen grondrechten en uit verdragen voortvloeiende rechten tegen het licht houden.

De aanbieding is op 11 november van 15.45 u-17.30 u in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. 

bron: website Staatscommissie