Geschillencommissie GroenLinks: Pormes terecht geroyeerd

vrijdag 27 januari 2006, 9:28

Er is voldoende basis voor het royeren van senator Sam Pormes als lid van GroenLinks en dit is ook zorgvuldig gebeurd. Het vertrouwen in Pormes is onherstelbaar geschaad en bemiddeling is niet mogelijk. Deze uitspraak van de geschillencommissie van GroenLinks, onder voorzitterschap van Leoni Sipkes, werd gisteren bekend. Pormes kwam in opspraak nadat bekend werd dat hij bepaalde zaken uit zijn verleden zou hebben verzwegen.

Pormes ging op 28 december 2005 in beroep bij de geschillencommissie tegen het besluit van het partijbestuur om hem te royeren. Volgens de geschillencommissie heeft het bestuur echter in redelijkheid tot de conclusie kunnen komen dat de integriteit van de partij in het geding was. De geschillencommissie sprak verder onder andere uit dat het partijbestuur bevoegd was Pormes te vragen zijn Eerste-Kamerzetel ter beschikking te stellen.

De commissie is van mening dat Pormes in gebreke is gebleven in het actief informatie verstrekken aan kandidatencommissies over zaken die door de pers opgepakt kunnen worden en de partij zouden kunnen schaden. Ook heeft Pormes onvoldoende meegewerkt aan het behoeden van de partij voor schade. Verder wijst de geschillencommissie er op dat Pormes in gesprekken met betrokkenen steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd.

bron: website GroenLinks


Verwant nieuws