E. (Els) de Groen-Kouwenhoven

foto E. (Els) de Groen-Kouwenhoven
bron: Europees Parlement

Els de Groen (1949) was in 2004-2009 lid van het Europees Parlement. Zij werd gekozen op de lijst van Paul van Buitenens partij Europa Transparant, maar sinds april 2005 opereerde zij als onafhankelijk lid in de Groenen/EVA-fractie. Zij was lerares Frans, publiciste over conflicten en vluchtelingen in Oost-Europa, journaliste voor dagbladen als Trouw en Algemeen Dagblad, en schrijfster van kinderboeken, educatieve boeken en romans. In het Europees Parlement hield zij zich vooral bezig met de positie van Roma-zigeuners in Centraal en Oost-Europa.

Europa Transparant, partijloos
in de periode 2004-2009: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Elly (Els)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 december 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
Europa Transparant, tot april 2005

fractie Europees Parlement
Groenen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • schrijver van educatieve boeken voor het regulier onderwijs in de Nederlandse taal, voor volwasseneneducatie, en voor kinderen met een laag taal- en begripsniveau
  • publicist over conflicten en burgeroorlogen in Oost-Europa, vluchtelingen en het Joegoslavië-tribunaal, vanaf 1990
  • lid Europees Parlement, van 20 juli 2004 tot 14 juli 2009

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
  • freelance medewerker van Press Now en Write Now
  • lid van De Derde Kamer, het schaduwparlement over ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, themagroep "Besteding ontwikkelingsgeld", 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/3)
  • Stemde op 8 juni 2005 als enige Nederlandse europarlementariër voor een motie van van afkeuring tegen de Europese Commissie, omdat Commissievoorzitter Barroso vakantie had gevierd op het luxe jacht van een Griekse miljardair. De motie werd verworpen (35 EP-leden steunden de motie, 589 leden waren tegen).
  • Diverse activiteiten op het gebied van gelijkberechting van de Roma

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Haar oeuvre is 19 maal vertaald in 10 talen, zij verkocht wereldwijd 1,7 miljoen boeken
  • Van haar boek "Het jaar van het goede kind" werden in Rusland meer dan één miljoen exemplaren verkocht, van haar boek "De bende van Barbra" werden in Rusland honderdduizend exemplaren verkocht
  • Kreeg in april 2005 van Paul van Buitenen het verzoek om Europa Transparant te verlaten. Tijdens stemmingen bracht Van Buitenen voornamelijk blanco stemmen uit, terwijl De Groen actief deelnam. Volgens Van Buitenen pleegde zij hiermee 'kiezersbedrog' door zich te veel als normaal politicus te gedragen. Europa Transparant zou volgens Van Buitenen primair bedoeld zijn om misstanden aan de kaak te stellen. Sindsdien opereert De Groen los van Van Buitenen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.