Pegas: frictie tussen Shell en Staat

vrijdag 7 oktober 2022, 14:30

DEN HAAG (PDC) - "Shell wil zo snel mogelijk helemaal stoppen met de gaswinning in Groningen, maar de Staat wil de productie 'op de waakvlam houden'", aldus Marjan van Loon. De president-directeur van het olie- en gasbedrijf deed deze uitspraken bij de parlementaire enquêtecommissie aardwaswinning Groningen (Pegas).

Hoewel Shell in 2016 nog hevig in verzet ging tegen het voorstel van toenmalig minister Henk Kamp om de gaswinning te verlagen, stelde Van Loon dat het roer inmiddels om is bij de multinational. Toen Kamps opvolger Eric Wiebes in 2018 besloot de gaswinning volledig af te bouwen, werkte Shell daar volgens Van Loon aan mee.

Desalniettemin is er nog altijd discussie met de overheid over de financiële verantwoordelijkheden die komen kijken bij het beëindigen van de gaswinning. Zo lang er gas wordt gewonnen, betalen Shell en ExxonMobil de kosten van de winning. "Ik heb afspraken met de overheid die niet meer passen bij waar we nu zitten", refereerde Van Loon aan het kabinetsbesluit om de gaswinning 'op de waakvlam te houden'.

Jan Willem van Hoogsraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), dat in opdracht van de Staat investeert in het winnen en opslaan van gas, werd ook gehoord. Hij gaf aan dat hij het "zorgelijk" vond dat Shell in 2017 zijn verantwoordelijkheid voor het vergoeden van schadeclaims in het aardbevingsgebied probeerde te ontlopen. "Shell zou niet meer aansprakelijk willen zijn". Van Loon betoogde dat het om "een misverstand ging".

De discussies tussen Shell en ExxonMobil, aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), en de Nederlandse Staat over afhandeling van de schade en het herstel zijn thans nog niet beslecht.

Bron: NOS, NRC, Trouw