Troonrede 2022: koning vraagt om doelgerichte, democratische en zelfbewuste EU

dinsdag 20 september 2022, 14:00

DEN HAAG (PDC) - In de vandaag voorgelezen troonrede werd veel aandacht besteed aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Koning Willem-Alexander benadrukte in zijn redevoering het belang van Europese samenwerking op het gebied van de energiecrisis en het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB).

De koning stelde dat de sinds 1945 in Nederland gekoesterde vrede wordt bedreigd door de agressie van Rusland tegen Oekraïne. "Daartegen moet Nederland samen met zijn internationale partners een dam opwerpen", zei hij. Extra investeringen in defensie zijn nodig voor een een goed toegeruste krijgsmacht voor een veilig Europa en een krachtige NAVO.

Voor Nederland is de EU een van de belangrijkste ankers op het gebied van het buitenlands- en veiligheidsbeleid. Daarbij zei de koning dat de huidige situatie om een doelgerichte, democratische en zelfbewuste Europese Unie vraagt, die een grotere rol pakt op het wereldtoneel. "Internationale samenwerking via hulp en handel draagt bij aan vrede, veiligheid en een menswaardig bestaan wereldwijd", zo stelde hij over het belang van nauwe samenwerking in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties.

Daarnaast benoemde de koning ook de gevolgen van de oorlog en internationale sancties op de gasprijzen en de daaraan gerelateerde energiecrisis. De koning benadrukte de urgentie en het belang van de acties die de EU onderneemt om aan energiebesparing te werken en een nog snellere overstap naar groene energie te realiseren.