Pegas: "Minister wilde schadeprobleem zo klein mogelijk houden"

donderdag 15 september 2022, 11:00

DEN HAAG (PDC) - "Echt alles moest bevochten worden," zei voormalig Gronings gedeputeerde William Moorlag over zijn pogingen om de versterkingsoperatie van Groningse huizen in het aardbevingsgebied op poten te zetten. Moorlag werd woensdag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Naast Moorlag werden ook funderingsdeskundige Willem Meiborg en voormalig arbiter Bodembeweging Pieter Schulting gehoord door de commissie.

Moorlag stelde dat het Groningse bestuurders veel moeite kostte om de problemen door gaswinning in de provincie in kaart te brengen in Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken zou weinig kennis delen over de veiligheidsrisico's en omvang van de winning. Minister Henk Kamp zou "het probleem zou klein mogelijk willen houden." Aandacht voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in Groningen ontbrak in de onderzoeken van het ministerie. Toen Moorlag zijn zorgen over de versterkingsoperatie van Groningse huizen deelde met Kamp, merkte hij dat die "geen benul had van de impact."

Ook ingenieur Meiborg, deskundig op het gebied van funderingen, merkte dat werd aangestuurd op inperking van het schadegebied. Meiborg merkte "denkfouten" op bij het repareren en versterken van beschadigde huizen. "Hoe naar de aardbevingsschade van gebouwen werd gekeken, klopte niet." Meiborg wees erop dat verzakkingen en schade aan funderingen lange tijd niet werden meegewogen bij schadeclaims.

Ook voormalig arbiter Bodembeweging Schulting vond het "merkwaardig" dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) schade onder het maaiveld niet vergoedde. Schulting beschreef hoe de NAM het mensen lastig maakte om schadevergoeding te krijgen als die hoger was dan 4.000 euro. Bovendien kwam het volgens hem voor dat de NAM zich actief mengde in arbitragezaken, wat volgens hem ongepast was. In 2020 moesten de arbiters stoppen met hun werkzaamheden en moeten Groningers hun recht weer zien te halen bij de rechter.

Bron: NOS, FD, NRC, TROUW