'Stem Nederland terug': verkiezingsprogramma FvD

maandag 28 december 2020, 12:23

DEN HAAG (PDC) - De FvD wil de kloof tussen burger en overheid dichten door de kiezer directer invloed te geven op maatschappelijke besluitvorming. Het bindend referendum naar Zwitsers model is daar de oplossing voor. Met de mogelijkheid van zo'n referendum moeten politici meer rekening houden met de wensen van de bevolking. Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing staat FvD ook een gekozen burgemeester en het afschaffen van wachtgeld voor ogen.

Verder staat het terughalen van overgedragen soevereiniteit centraal in het FvD-verkiezingsprogramma:

  • geen directe werking internationale verdragen
  • 'intelligente' terugtreding uit de EU, het internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • opzeggen internationale verdragen die de Nederlandse beleidsvrijheid beperken zoals het VN-vluchtelingenverdrag.

Op het gebied van de rechtspraak wil de FvD een 'Wet op de Rechtsvinding' waarin rechters de opdracht krijgen de wet alleen maar uit te leggen zoals de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was. Tenslotte zou de grip op de democratie vergroot moeten worden met een parlementaire ondervragingscommissie voor asprirant-leden van de Hoge Raad en van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State .

Bron: Stem Nederland terug, concept verkiezingsprogramma