Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2021: vóór een bindend correctief referendum en burgerschapsverlof

maandag 21 december 2020, 10:43

DEN HAAG (PDC) - De ChristenUnie (CU) is van mening dat er een bindend, correctief referendum met een uitkomstdrempel in lijn met de adviezen van de Raad van State moet komen. Daarnaast is de partij vóór een burgerschapsverlof. Dit geeft werknemers het recht om doorbetaald te krijgen wanneer zij een politiek ambt gaan vervullen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Verder wil de CU de grondwet op meerdere punten wijzigen. De partij pleit voor een preambule in de grondwet, waarin de belangrijkste waarden van de Nederlandse samenleving worden vastgelegd. Ook wil de partij het recht op leven in de grondwet vaststellen en artikel 1 uitbreiden om expliciet te benoemen dat discriminatie op grond van iemands beperking of seksuele geaardheid niet mag. Verder moet het verbod op constitutionele toetsing worden afgeschaft en moet er een Constitutioneel Hof worden ingesteld.

Tevens pleit de partij ervoor om artikel 93 van de grondwet aan te passen: er moet een grondwettelijke en gewoon-wettelijke catalogus van verdragsbepalingen komen, waarop bij de rechter een rechtstreeks beroep gedaan kan worden. Zo kan het parlement bij de ratificatie van verdragen beslissen welke bepalingen daarin terechtkomen. Verder wil de partij de Nederlandse, Friese en de Nederlandse gebarentaal in de grondwet verankeren.

De CU is tegen de invoering van het terugzendrecht voor de Eerste kamer en tegen een gekozen formateur, gekozen premier of gekozen burgemeester.

Bron: website ChristenUnie