Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (TCAG)

De tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen werd op 22 september 2020 ingesteld. Deze commissie had als opdracht voorstellen te doen voor de opzet van een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Voorzitter was Tom van der Lee (GL).

Nadat de tijdelijke commissie een onderzoeksvoorstel had gepresenteerd, werd op 11 februari 2021 de Parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen ingesteld. De tijdelijke commissie is daarmee opgeheven.