Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels

foto Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels
bron: Website CDA.nl

Adellijke landeigenaar, melkveehouder en horeca-eigenaar, die in 2017 met voorkeurstemmen tot CDA-Tweede Kamerlid werd gekozen. Was in zijn woonplaats Dalfsen tevens wethouder en locoburgemeester. Als Kamerlid woordvoerder glastuinbouw, gewasbescherming, natuur, visserij, milieu, externe veiligheid, circulaire economie, vrijetijdseconomie, sport, biotechnologie, dierenproeven, milieu, externe veiligheid biobrandstoffen en nucleaire veiligheid. Die veelheid aan onderwerpen maskeert enigszins dat zijn Kamerlidmaatschap niet echt uit de verf kwam. Zo werd hij geen landbouwwoordvoerder. Bracht nog wel initiatiefnota's over weidevogels en groen in de stad uit, maar kreeg in 2021 geen verkiesbare plaats op de kandidatenlijst.

CDA
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Maurits Rolof Hubertus Marie (Maurits)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dalfsen, 10 november 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), tot oktober 2021
 • BBB (BoerBurgerBeweging), vanaf november 2021

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid gemeenteraad van Dalfsen, van 27 maart 2014 tot 19 mei 2014
 • wethouder (van welzijn, jeugdbeleid, sport, cultuur, recreatie, toerisme, onderwijs, volksgezondheid en kernenbeleid) van Dalfsen, van 19 mei 2014 tot 18 april 2017 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid commissie onderwijs, cultuur en sport, VNG

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over weidevogels 'Weidse blik op de weidevogels' (35.616)
 • Bracht in 2021 samen met Laura Bromet (GroenLinks) een initiatiefnota uit over groen in de stad (35.742)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • De familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland en werd in 1721 in de Duitse rijksadelstand verheven. In 1964 werd de familie in de Nederlandse adelstand opgenomen.
 • Zijn echtgenote is fysiotherapeut. Zij runde enige tijd een bed and breakfast.

verkiezingen
 • Werd in 2017 met 21.510 voorkeurstemmen gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 25 januari 2020.