Analyse SP-kandidaten Tweede Kamerverkiezingen

woensdag 8 februari 2017, 12:22

DEN HAAG (PDC) - Bij de eerste 20 kandidaten op de lijst van de SP staan vijf vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de oudste is 61 (Henk van Gerven, de jongste is 29 jaar (Mahir Alkaya).

Twee kandidaten (huidige leden) waren eerder lid van de Eerste Kamer. Drie kandidaten zijn afkomstig uit de Provinciale Staten en maar liefst elf kandidaten zaten in de Gemeenteraad. Twee kandidaten waren eerder wethouder. Op de kandidatenlijst staan negen zittende Kamerleden. Ook partijvoorzitter Ron Meyer is kandidaat.

Van de kandidaten uit de top-20 hebben 12 een academische studie gevolgd en zeven een HBO-opleiding. Daarvan heeft één kandidaat (Maarten Hijink) zowel een academische als een HBO-opleiding gevolgd.

Niet alle provincies zijn vertegenwoordigd op de kandidatenlijst van de SP. Dertien kandidaten wonen in een van de westelijke provincies (N/ZH-Holland, Utrecht), één kandidaat woont in Groningen, één in Overrijsel en vijf kandidaten komen uit het zuiden (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg). De SP is in de top-20 niet vertegenwoordigd in de provincie Flevoland, Friesland, Drenthe, Zeeland en Gelderland.

Bron: Parlementair Documentatiecentrum UL