Drs. M. (Martin) Wörsdörfer

foto Drs. M. (Martin) Wörsdörfer
bron: Website VVD.nl

Voormalige VVD-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad, die zich gedurende zijn vierjarige Tweede Kamerlidmaatschap vooral bezighield met de jeugdbeleid (Jeugdwet, jeugdgezondheidszorg). Sprak daarnaast geregeld over armoedebeleid- en schulpverlening, informatietechnologie en ondernemerschap. Werkte voor hij Kamerlid werd als specialist vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst en was daarvoor belastingadviseur in het bedrijfsleven. Timmerde niet zeer aan de weg, maar koos voor samenwerking met collega's uit andere fracties.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Martin (Martin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 20 januari 1972

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1996

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • specialist vennootschapsbelasting, Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen, Belastingdienst, van januari 2016 tot maart 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
  • voorzitter Holland Quaestor, vanaf 1 juli 2021 (vereniging van Corporate Service Providers)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter Stichting The Hague United for Peace & Justice, vanaf januari 2018

vorige (2/5)
  • lid bestuur Stichting Groenmarkt Liberaal
  • voorzitter Rekeningencommissie, gemeenteraad van 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder economische zaken (mededinging, consumenten, marktordening, midden- en kleinbedrijf, digitalisering)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 6 februari 2020.