Bundel van J.Th.J. van den Berg over Koningschap gepresenteerd

vrijdag 29 januari 2016, 8:38

DEN HAAG (PDC) - In Leiden is gisteren een bundel verschenen met columns en artikelen, die prof.dr. J.Th.J. van den Berg sinds 1977 schreef over het Koningschap. Het eerste exemplaar van 'Macht verloren, gezag versterkt' werd overhandigd aan Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer.

Ter gelegenheid van de presentatie vond een minisymposium plaats, met als sprekers enkele wetenschappers, journalist Remco Meijer en minister van staat Herman Tjeenk Willink. Die laatste wees op het belang dat aan instituten moet worden toegekend, los van de persoon die dat belichaamt.

In de bundel belicht Van den Berg de plaats van de Koning in het staatsbestel en de veranderingen die daarin zijn opgetreden. Hij maakte een ontwikkeling door van orthodox-republikein naar vrijzinnig-republikein, die oog heeft voor de constructieve rol die de Koning in een politiek gefragmenteerd bestel kan spelen.