Regering doet voorstel voor afschaffen lijstencombinaties

donderdag 24 december 2015, 15:34

DEN HAAG (PDC) - De regering heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om bij verkiezingen de mogelijkheid van lijstencombinaties bij verkiezingen af te schaffen. De Tweede Kamer had vorig jaar december in een motie hierom gevraagd.

Lijstencombinaties spelen een rol bij het verdelen van restzetels. Bij het verdelen van die zetels worden de partijen die een lijstencombinatie zijn aangegaan als een lijst gezien. Zij zouden daardoor eerder aanspraak kunnen maken op een restzetel dan partijen die geen lijstencombinatie zijn aangegaan. Dat kan er zelfs toe leiden dat een partij die deel uitmaakt van een lijstencombinatie meer zetels krijgt toegewezen dan een partij die geen lijstencombinatie is aangegaan, maar waarop meer stemmen zijn uitgebracht.

De lijstencombinatie zoals die nu werkt en waarvan de bron in 1933 ligt, had oorspronkelijk het doel een krachtenbundeling van politieke partijen met min of meer dezelfde signatuur mogelijk te maken. Inmiddels heeft die krachtenbundeling zich gemanifesteerd in fusies van politieke partijen, zoals het CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Nu worden lijstencombinaties alleen maar gebruikt om zetels te kapen, wat ten koste gaat van het principe van de evenredige vertegenwoordiging.  

Bron: TK 34.377 nr. 2 en 3