Dr. T. (Tobias) van Gent

foto Dr. T. (Tobias) van Gent
bron: Website VVD.nl

VVD-Tweede Kamerlid uit Zeeland met historische belangstelling, die daarvan soms blijk gaf in zijn speeches en over geschiedenis publiceerde. Was docent geschiedenis en politieke wetenschappen aan University College Roosevelt in Middelburg en daarnaast lid van Provinciale Staten van Zeeland. Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met grondwetszaken, kiesrecht, hoge college van staat, partijfinanciering, wetgevingskwaliteit, justitie (adoptie, auteursrecht), vrijheid van meningsuiting, verdragen, alsmede verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Was verder betrokken bij de aanscherping van de eigen integriteitsregels van de Tweede Kamer.

VVD
in de periode 2018-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Tobias (Tobias)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 14 januari 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 10 maart 2011 tot 28 maart 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 september 2018 tot 31 maart 2021
  • universitair docent University College Roosevelt, april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
  • gastdocent University College Roosevelt Middelburg, vanaf september 2018

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling film Slag om de Schelde, vanaf 1 oktober 2019

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn grootvader van vaderskant was burgemeester van Schipluiden

anekdotes en citaten
  • Historicus zijnde, begon hij zijn maidenspeech bij een debat over wijzigingen van de Kieswet met een beschouwing over ontstaan en geschiedenis van de Staten-Generaal
 

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 9 februari 2021.