Commissie voor de Geloofsbrieven (Eerste Kamer)

Deze commissie houdt zich bezig met het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden. Eerste Kamerleden worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter van het centraal stembureau. Deze verstrekt de benoemde een schriftelijke verklaring, die met een aantal geloofsbrieven moet worden ingeleverd bij de Eerste Kamer.

Bij benoeming van een nieuw lid of van meerdere nieuwe leden stelt de Voorzitter ad hoc een commissie van drie leden in.

Deze leden onderzoeken vervolgens of de benoeming tot Eerste Kamerlid terecht is, gelet op de stembusuitslag en de geldende regels over wie Eerste Kamerlid mag zijn.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.