Kleine aanpassingen reglement van orde over kabinetsformatie

dinsdag 14 april 2015, 11:38

DEN HAAG (PDC) - De Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer stelt kleine wijzigingen voor van de bepalingen in het reglement van orde over de kabinetsformatie. Er zal worden gesproken van aanwijzing in plaats van benoeming van (in)formateur(s). Daarnaast zal de Kamer tussentijds kunnen debatteren over het verloop van de formatie.

De voorgestelde wijzigingen zijn een uitvloeisel van aanbevelingen van de Commissie-Bovend'Eert, die de formatie van 2012 heeft geëvalueerd. Die formatie was de eerste volgens een aangepaste procedure, waarbij de Tweede Kamer zelf het initiatief neemt.

Bron: kamerstuk 34.187, nr. 1-2