Ministeries voor overzeese gebiedsdelen

Tot 1959 bestond er een ministerie voor overzeese gebiedsdelen. Lange tijd was de naam: ministerie van Koloniën (1814-1945). Daarna werd dat Overzeese Gebiedsdelen (1945-1949) en, na totstandkoming van de Nederlands-Indonesische Unie, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (1949-1953). Toen de Unie ter ziele was gegaan, werd de naam Overzeese Rijksdelen (1953-1957). De verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van Indonesië ging toen over naar Buitenlandse Zaken. In 1957 werd de naam van het ministerie 'Zaken Overzee'.

Het ministerie was belast met aangelegenheden betreffende Nederlands-Indië (tot 1950) en 'de West' (Curaçao, Nederlandse Antillen en Suriname) en in de jaren 1950-1959 tevens met Nederlands Nieuw-Guinea. De zorg voor aangelegenheden met betrekking tot Suriname en de Antillen ging in 1959 over naar het Kabinet van de viceminister-president en aangelegenheden inzake Nieuw-Guinea gingen in 1959 naar Binnenlandse Zaken. Nu vallen de overzeese delen van het Koninkrijk onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tussen 1959 en 1998 werd een minister (soms de vicepremier) belast met de zaken betreffende de overzeese rijksdelen.

Het ministerie van Koloniën was gevestigd aan het Plein in Den Haag. Het gebouw is nu onderdeel van het Tweede Kamercomplex.

1.

Ministeries

periode

naam

1998-heden

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

1986-1998

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken (KabNAA)

1975-1986

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse zaken (KabNa)

1972-1975

Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse zaken

1959-1972

Kabinet voor de vice-minister-president

1957-1959

Zaken Overzee

1953-1957

Overzeese Rijksdelen

1949-1953

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

1945-1949

Overzeese Gebiedsdelen

1842-1945

Koloniën

1840-1842

Marine en Koloniën

1834-1839

Koloniën

1830

Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën

1825-1829

Marine en Koloniën

1824-1825

Nationale Nijverheid en Koloniën

1818-1824

Publiek Onderwijs,Nationale Nijverheid en Koloniën

1815-1818

Koloniën en Koophandel


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.