Senaat akkoord met invoering raadgevend referendum

dinsdag 15 april 2014, 15:16

DEN HAAG (PDC) - Het raadgevend referendum wordt tijdelijk ingevoerd, totdat er een (bindend) correctief referendum is. De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel hierover van PvdA, D66 en GroenLinks. Het raadgevend referendum krijgt een opkomstdrempel van 30 procent van de stemgerechtigden.

Voor het mogelijk maken van een correctief referendum is wijziging van de Grondwet vereist. Het voorstel in eerste lezing daarvoor (eveneens van PvdA, D66 en GroenLinks) is aangenomen, maar VVD, CDA, CU en SGP (samen 30 zetels) stemden tegen. Bij de tweede lezing is een tweederde meerderheid nodig.

De regering staat neutraal tegenover de plannen, zo bleek vorige week uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hieruit viel wel op te maken dat het referendum volgens het kabinet als laatste redmiddel moet worden beschouwd en niet mag uitgroeien tot een standaardprocedure.

Bron: website Eerste Kamer