Initiatiefnemers referendum: pas wijzigingen na aanvaarding door Senaat

vrijdag 11 april 2014, 19:45

DEN HAAG (PDC) - De Wet raadgevend referendum zal vervallen zodra het correctief referendum mogelijk is geworden en verder komt er een opkomstdrempel voor het raadgevend referendum. Beide wijzigingen zullen echter pas na aanvaarding van het initiatiefwetsvoorstel raadgevend referendum worden aangebracht. Dat hebben de initiatiefnemers Fokke, Schouw en Voortman de Eerste Kamer per brief laten weten.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer bleek dat steun van de PvdA-fractie afhangt van inwilliging van deze wensen. Om de wijzigingen in de (nog aan te nemen) Wet raadgevend referendum aan te brengen, moet een wijzigingsvoorstel wel worden aanvaard door Tweede en Eerste Kamer. De initiatiefnemers willen geen uitstel van de beslissing over de twee voorliggende initiatiefvoorstellen over het raadplegend en correctief referendum.

Op de hoogte van de opkomstdrempel willen de indieners zich nu nog niet vastleggen. Zij vinden wel dat de drempel niet te hoog moet zijn, omdat in dat geval de uitslag moeilijk valt te negeren. Dat doet afbreuk aan het raadplegende karakter van het referendum.

Bron: kamerstuk EK 30372 G