Herdenking 1813-1815

De periode november 2013 tot september 2015 stond in het teken van de herdenking van 200 jaar koninkrijk. Hoogtepunten daarin waren onder meer de herdenking van de terugkeer van de Erfprins uit ballingschap in 1813, van de totstandkoming van de Grondwet in 1814, en van de instelling van het koningschap en het tweekamerstelsel in 1815.

1.

Belangrijkste momenten

datum

gebeurtenis

21 november (1813)

Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam vormen het (voorlopig) Algemeen Bestuur

30 november

Erfprins Willem landt op het strand van Scheveningen

2 december

Erfprins Willem aanvaardt de soevereiniteit ('onder waarborging eener vrije constitutie')

21 december

instelling Grondwetscommissie onder voorzitterschap van Van Hogendorp

1 maart (1814)

aanbieding ontwerp-Grondwet

2 maart

benoeming van 600 aanzienlijken (Notabelen)

29 maart

bijeenkomst Vergadering van Notabelen in Amsterdam om over het ontwerp te besluiten

29 maart

afkondiging van de Grondwet

30 maart

inhuldiging door de Notabelen van soeverein vorst Willem I

2 mei

eerste bijeenkomst Staten-Generaal

21 juni

vereniging van Noord- en Zuid-Nederland

31 juli

aanvaarding door Willem I van de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden

16 maart (1815)

Willem I roept zichzelf uit tot koning

22 april

instelling Grondwetscommissie onder voorzitterschap van Van Hogendorp

13 juli

aanbieding ontwerp herziene Grondwet

14 augustus

vergaderingen van grondwetsnotabelen in de Zuidelijke Nederlanden

19 augustus

Dubbele Staten-Generaal aanvaardt herziene Grondwet

24 augustus

afkondiging van de herziene Grondwet

21 september

opening zitting Staten-Generaal, bestaande uit Tweede en Eerste Kamer

21 september

inhuldiging van koning Willem I in Brussel


Meer over

Er verscheen een boek over de geschiedenis van de Tweede Kamer.