D66 komt met (oud) voorstel over horen kandidaat-bewindslieden

maandag 24 juni 2013, 16:21

DEN HAAG (PDC) - Kandidaat-bewindslieden moeten voordat zij worden benoemd, worden gehoord door de Tweede Kamer. Dat stelde Gerard Schouw (D66) voor bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Kamer steunt het verzoek aan het Presidium om de voors en tegens hiervan te onderzoeken.

Bij de Kamer ligt overigens al sinds 2005 een concreet voorstel, ingediend door Femke Halsema, om in het reglement van orde het houden van dergelijke hoorzittingen mogelijk te maken. De Kamer besprak dit voorstel in februari 2007, kort voor de vorming het vierde kabinet-Balkenende. Daarna bleef het voorstel onafgedaan.

bronnen: ANP, kamerstuk 30.022