Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

  • internationale handel
  • ontwikkelingssamenwerking
  • de millenium ontwikkelingsdoelen
  • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

E-mailadres: cie.buhaos@tweedekamer.nl

De commissie werd in 2012 ingesteld.