Amendement GroenLinks maakt Kamermeerderheid voor nieuwe formatieprocedure groter

dinsdag 20 maart 2012, 10:09

DEN HAAG (PDC) - Een amendement van GroenLinks op het voorstel van D66-Kamerleden Van der Ham en Schouw over de benoeming van de kabinetsformateur door de Tweede Kamer, maakt aanneming van dat voorstel (nog) waarschijnlijker.

Het door Ineke van Gent ingediende en door D66, SP, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren ondertekende amendement komt tegemoet aan eerdere bezwaren van met name de SP. Het amendement regelt dat binnen een week na installatie van de Kamer een debat plaatsvindt over de benoeming van de (in)formateur en over de opdracht. In het voorstel-Van der Ham/Schouw stond dat dit in de eerste vergadering moest gebeuren.

In de Kamer verzetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP zich tegen de wijziging. Het CDA betreurt dat het staatshoofd geen rol meer heeft bij de formatie. De ChristenUnie is bang dat het onderhandelen over de keuze voor de informateur(s) leidt tot achterkamertjespolitiek. De VVD vindt het voorstel vooral star. Zij vinden het vooralsnog niet nodig om de procedure rond de formatie in regels vast te leggen. 

Door steun van PvdA, PVV, GroenLinks, D66 en PvdD was er al net aan een meerderheid (76 zetels). Nu ook de SP zich achter het voorstel schaart, is die meerderheid nog ruimer.

Bronnen: Trouw, 8 en 20 maart 2012