Waakhondfunctie Eerste Kamer bij invoering Europese wet- en regelgeving?

maandag 21 februari 2011, 8:49

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer zou een waakhondfunctie moeten vervullen bij de invoering van Europese wet- en regelgeving. Dat stelde senator Roel Kuiper (ChristenUnie) voor tijdens een symposium over de Eerste Kamer dat afgelopen vrijdag door de SP werd georganiseerd. Aanleiding voor het symposium was het verschijnen van het boek: 'De Eerste Kamer. De andere kant van het Binnenhof: toen, nu, straks'.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de Eerste en Tweede Kamer evenveel invloed bij het omzetten van Europese wet- en regelgeving naar nationale wetten en regels. Volgens verscheidene sprekers op het symposium maken de Kamers hier echter nog te weinig gebruik van. Kuiper pleitte voor een actievere, meer politieke bewuste Eerste Kamer die gebruik maakt van haar wettelijke bevoegdheden. Om de waakhondfunctie beter te kunnen vervullen, zou de Eerste Kamer meer vergadermomenten in moeten lassen.

Tijdens het symposium kwam ook het terugzendrecht aan de orde. Diverse sprekers zien de invoering van dit recht als een geschikt alternatief voor het absolute vetorecht. Het vetorecht betekent dat de Eerste Kamer alle wetsvoorstellen uiteindelijk kan tegenhouden. Omdat voor afschaffing van het vetorecht een grondwetsherziening nodig is, is het zeer de vraag of hier uiteindelijk een meerderheid voor te vinden is.