Alliantie Vernieuwing en Democratie (AVD)

De AVD wilde zonder geruzie voortborduren op het gedachtegoed van Pim Fortuyn. De partij deed tijdens de verkiezingen van januari 2003 in 16 van de 19 kieskringen mee (niet in Zwolle, Rotterdam en Maastricht) met ex-LPF'er IJsbrand van der Krieke als lijsttrekker. De AVD heeft hierbij geen zetels behaald.

1.

Beginselen

De Alliantie Vernieuwing en Democratie borduurde voort op het gedachtegoed van Pim Fortuyn, maar wilde een alternatief bieden voor kiezers die zich niet konden vinden in de LPF. De partij wilde zelf het goede voorbeeld geven door democratisch gedrag, eerlijkheid en openheid, verantwoording afleggen aan de kiezer en luisteren naar de burgers. De AVD beweerde waardigheid binnen de partij centraal te zetten en wars te zijn van geruzie.


Kijk voor meer informatie over de AVD op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.