Colofon

In 'Parlement & Politiek' vindt u informatie over de Nederlandse politiek en over de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. De website is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

'Parlement & Politiek' gaat vooral in op de achtergronden van het politiek bedrijf. Voor actuele informatie over wat er dezer dagen in de Eerste en Tweede Kamer wordt behandeld of hoe een stemming gisteren is verlopen, kunt u terecht bij de Parlementaire Monitor.

Voor wie

Deze website is bedoeld voor iedereen die in de landelijke politiek is geïnteresseerd, en dan niet alleen journalisten, ambtenaren en politici, maar ook burgers en (aankomende) kiezers. In het voortgezet onderwijs kan deze website uitstekend gebruikt worden bij de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer.

Actueel maar ook de achtergronden

Parlement & Politiek volgt de actualiteit op de voet maar laat zich niet leiden door de 'waan van de dag'. Nieuws wordt zoveel mogelijk in context geplaatst.

De redactie volgt verder jaarlijks een aantal grote thema's zoals de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de daaropvolgende kabinetsformatie, parlementaire enquêtes en Prinsjesdag.

De redactie registreert en publiceert wijzigingen in de personele sfeer (alle biografieën van politici, alle lidmaatschappen van Kamercommissies etc.). Daarnaast worden op de website ontwikkelingen besproken die van belang kunnen zijn voor de politieke en/of staatsrechtelijke positie van regering, kabinet, Eerste en Tweede Kamer en hun leden.

Biografieën uit het Biografisch archief

PDC, voortgekomen uit de Leidse universiteit en partner van het Montesquieu Instituut, verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 4.000) die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer.

Bronvermelding

Op alle teksten is het auteursrecht van toepassing. Vermeld bij publicatie van gegevens altijd de website www.parlement.com als bron.

Wilt u informatie overnemen, geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek, neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op parlement.com.

Wie werken aan deze site

Deze website is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit Leiden. De redactie van deze website werkt onafhankelijk van politieke partijen of overheidsinstellingen.

PDC Informatie Architectuur verzorgde het functionele ontwerp van de website, de onderliggende databases en de bouw van de website. De vormgeving en animaties zijn ontworpen door Trossen los!.

PDC werkt op het gebied van parlementaire geschiedenis samen met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Meer over