Tweede Kamervoorzitter Verbeet pleit voor helder taalgebruik

donderdag 25 januari 2007, 16:54

Politici moeten letterlijk en figuurlijk duidelijke taal spreken. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de parlementaire pers. Daarbij werden ook de cijfers gepresenteerd over het werk van de Tweede Kamer in 2006.

Uit die cijfers over 2006 blijkt dat de Tweede Kamer bijna 950 uur plenair vergaderde. Dat is, mede door de verkiezingscampagne, iets minder dan in 2005. Bijna 40.000 mensen bezochten de plenaire vergadering of een commissievergadering. Er werden 290 wetsvoorstellen in stemming gebracht, dat is meer dan de afgelopen jaren. Het aantal moties daalde (1170 tegenover 1434 in 2005) en ook het aantal spoeddebatten nam af (29 resp. 38). Er werden echter veel meer initiatiefwetsvoorstellen ingediend: 23 (in 2005: 9). 'Kampioen vragenstellen' was Jan de Wit: hij stelde meer dan 100 schriftelijke vragen. De top 5 van vragenstellers telt vier SP'ers.

De gemiddelde parlementaire ervaring van Kamerleden was op 1 januari 2007 3 jaar en 9 maanden; begin 2006 was dat nog 5 jaar en 8 maanden. De best bekeken live-uitzending vanuit de Tweede Kamer was het debat over Hirsi Ali op 16 mei, met 1,2 miljoen kijkers.

Verbeet kondigde in haar speech ook aan dat zo snel mogelijk na afloop van elk plenair debat, een kort verslag op de website van de Tweede kamer komt te staan. Verder moet de Kamer zich volgens de onlangs gekozen voorzitter beter informeren over de besluitvorming in Brussel. "Europa dient voortdurend een punt op de agenda van de Kamercommissies te zijn", aldus Verbeet.

bron: site Tweede Kamer