Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg

foto Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg
bron: Website CDA.nl

Gedurende veertien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, waarin het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Fyra het meest in het oog sprong. Hield zich verder vooral bezig met justitie en veiligheid, asielbeleid en terrorismebestrijding en was enige jaren vicefractievoorzitter. Maakte ook vier jaar deel uit van het Kamerpresidium. Voor zij Kamerlid werd, was zij werkzaam in het gevangeniswezen en locatiedirecteur van jeugdinrichting "De Leij" te Vught. Vasthoudend Kamerlid, dat in heldere bewoordingen sprak. Kwam met initiatiefvoorstellen over aanpak van doorverkoop van kaartjes en aanscherping van het kraakverbod. Is sinds 2 juli 2021 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

CDA
in de periode 2007-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Madeleine Melisande (Madeleine)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 mei 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • locatiedirecteur jeugdinrichting "De Leij" te Vught, van 2001 tot 1 maart 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 31 maart 2021
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg (belast met sociale agenda, handhaving en cultuur), vanaf 2 juli 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Nationaal Monument 'kamp Vught', vanaf januari 2014

vorige (2/9)
 • lid Raad van Toezicht "Vivent" (zorgorganisatie regio 's-Hertogenbosch)
 • lid Raad van Toezicht "Reinier van Arkel Groep", psychische en psychiatrische hulpverlening

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 januari 2021 tot 31 maart 2021

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid comité van aanbeveling Open Joodse Huizen Noord-Brabant
 • ambassadeur Brabantse dag Heeze-Leende

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Diende in 2018 samen met Attje Kuiken (PvdA), Foort van Oosten (VVD), Stieneke van der Graaf (CU) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over een wettelijk bestuurlijk verbod op organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (35.079)
 • Diende in 2019 samen met Danië Koerhuis (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over handhaving van het kraakverbod (verwijdering van personen en voorwerpen). Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.296)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg hiervoor onvoldoende stemmen. Gekozen werd Sybrand van Haersma Buma.

uit de privésfeer
 • Woonde in onder meer in 's-Gravenzande, Maarn, Klimmen, Utrecht, Tilburg, Zwijndrecht en Rosmalen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.