Nationale conventie (organisatie)

De Nationale conventie telde inclusief de voorzitter 14 leden. Daarnaast bestond de conventie uit 34 adviseurs, die de leden gevraagd en ongevraagd van advies dienden. Het was de bedoeling met de conventie richting te geven aan de verdere discussie over veranderingen in het politieke bestel. De uiteindelijke doelstelling was het herstel van vertrouwen tussen burger en politiek.

De conventie bepaalde zijn eigen agenda en werkwijze, maar had wel opdracht gekregen zich open en actief richting de burgers op te stellen. Het kabinet-Balkenende II noemde de positie van de Eerste Kamer, de inrichting van de Grondwet en vormen van directe democratie als mogelijke onderwerpen voor de conventie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Leden

Voorzitter van de Nationale conventie was de CDA'er Rein Jan Hoekstra. Hij was in de periode 1967-1971 adjunct-secretaris van de staatscommissie-Cals/Donner en van 1982-1984 adviserend lid van de staatscommissie-Biesheuvel. Naast de heer Hoekstra bestond de conventie uit nog dertien leden.

 

naam

functie(s)

politieke kleur

prof.dr. F.R. (Frank) Ankersmit

hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

(VVD)

prof,dr. C.M. (Carla) van Baalen

bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

?

mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra

lid Raad van State

CDA

dr. L.E.M. (Leo) Klinkers

directeur Klinkers Public Policy Consultants

?

prof.dr. R. (Roel) Kuiper

bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit; lector Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Christelijke Hogeschool Ede

ChristenUnie

mw. dr. A.M.B. (Ank) Michels

universitair docent, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

?

mw. J.E. (Jeannine) Molier

algemeen directeur Koorenhuis centrum voor kunst en cultuur, Den Haag

GroenLinks

mw. dr. K. (Klaartje) Peters

onderzoeker en publicist

D66

dr. A.E. (Alfred) Pijpers

senior onderzoeker, Instituut Clingendael

?

drs. O.M.A.A. (Omar) Ramadan

senior adviseur, Radar adviesbureau sociale vraagstukken

PvdA

dr. J.W. (Jan Willem) Sap

universitair hoofddocent staatsrecht en Europees recht, Vrije Universiteit Amsterdam

?

directeur communicatie, Rabobank Groep

CDA

prof.dr. J (Jouke) de Vries

hoogleraar bestuurskunde en directeur van de Campus Den Haag, Universiteit Leiden

PvdA

mw. dr. (Carla) C.M. Zoethout

universitair hoofddocent staatsrecht, Universiteit van Amsterdam

?

2.

Adviseurs

De leden van de Nationale conventie hadden een groep van 34 adviseurs samengesteld aan wie ze hun voorstellen konden toetsen.

 

naam

functie(s)

politieke kleur

Samira Abbos

schrijver, programmamaker, debatleider, dagvoorzitter

PvdA

Hein Albeda

zelfstandig adviseur

?

Rudy Andeweg

hoogleraar empirische politicologie, Universiteit Leiden

PvdA

Marbeth Bierman-Beukema toe Water

lid Eerste Kamer

VVD

Sophie van Bijsterveld

hoofddocent internationaal en Europees recht (Universiteit van Tilburg), lid Raad voor het openbaar bestuur

CDA

Alice Bouman-Dentener

algemeen secretaris Nederlandse Vrouwen Raad

?

Lilian Callender

directeur Hogeschool InHolland

VVD

Sanderijn Cels

zelfstandig beleidsadviseur, publicist en historica

?

Wim L. van Dinten

oprichter Stichting Sezen

?

Hans Engels

lid Eerste Kamer

D66

Frans Evers

plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Milieu-effectrapportage

?

Henny Helmich

directeur Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Samenwerking (NCDO)

?

Marc Hertogh

hoogleraar rechtssociologie, Rijksuniversiteit Groningen

?

Pieter Hilhorst

publicist

PvdA

Erna Hooghiemstra

directeur Nederlandse Gezinsraad

?

Donald Kalff

bedrijfskundige en publicist

?

Henk Kummeling

hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht, voorzitter Kiesraad

?

Richard de Lange

voorzitter Energiened

?

Monique Leyenaar

universitair hoofddocent politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen

?

Marco Pastors

oud-wethouder Rotterdam

Leefbaar Rotterdam, Eén NL

Jit Peters

hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam

?

Ronald Plasterk

directeur Hubrecht Laboratorium (Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie), hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Universiteit van Utrecht, columnist

PvdA

Ronald van Raak

lid Eerste Kamer

SP

Tom Rodrigues

lid Raad van Bestuur Ordina

?

Silvia de Ronde Bresser

organisatieadviseur/procesmanager

?

Nahed Selim

schrijfster, tolk, vertaalster en opiniemaker

?

Kees Schuyt

lid Raad van State

PvdA

Bart Jan Spruyt

medeoprichter Edmund Burke Stichting

-

Sjaak van der Tak

burgemeester Westland

CDA

Ger van der Tang

publicist, recensent

?

Melvin Tjoe Nij

oprichter The Other Network

?

Evelien Tonkens

hoogleraar actief burgerschap, Universiteit van Amsterdam

GroenLinks

Henk te Velde

hoogleraar vaderlandse geschiedenis, Universiteit Leiden

?

Wim Voermans

hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden

?

3.

Bijeenkomsten

De leden van de Nationale conventie kwamen maandelijks bijeen in Den Haag. Daarnaast waren er op 28 april 2006 en 30 juni 2006 bijeenkomsten van de leden en adviseurs gezamenlijk in theater Concordia in Den Haag.

Alle bijeenkomsten waren openbaar, maar hiervoor diende men zich wel aan te melden.


Meer over