GroenLinks: uitslag referendum reden voor parlementaire enquête

donderdag 2 juni 2005, 12:46

GroenLinks vindt dat, nu de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet 'nee' geworden is, er een parlementaire enquête over Europa moet komen. Deze enquête zou moeten gaan over de toekomst van Europa.

Fractieleidster Femke Halsema meent dat uit de uitslag van het referendum niet valt af te leiden hoe het nu verder moet met Europa. Volgens haar is dat een zaak zowel van het kabinet als van het parlement. Juist omdat het referendum een inititiatief van de Tweede Kamer was, moet ook de Tweede Kamer daar zelfstandig een antwoord op geven. De parlementaire enquête zou daar een goed instrument voor zijn.

Femke Halsema vindt dat de SP, als grootste 'nee-fractie', de voorzitter voor de commissie zou moeten leveren.

bron: ANP


meer over

verwant mieuws