Meerderheid Kamer voelt weinig voor hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden

woensdag 11 mei 2005, 11:41

Het voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema om kandidaat-bewindslieden vóór hun beëdiging uit te nodigen voor een hoorzitting in de Tweede Kamer, lijkt weinig kans te maken. Dat blijkt uit het verslag van de commissie van de Werkwijze over het voorstel. Alleen PvdA en D66 staan hier in beginsel positief tegenover.

CDA, VVD en SGP zien als belangrijk bezwaar de vertraging bij de kabinetsvorming. Naar verwachting zullen de hoorzitting één tot twee weken kosten. Verder vinden deze fracties dat de Tweede Kamer juist afstand moet houden bij de kabinetsvorming, omdat anders het dualisme in gevaar komt.

De PvdA ziet het voorstel als een goede aanzet om de selectie van bewindslieden uit de sfeer van 'achterkamertjes' naar de openbaarheid te verplaatsen. Bij alle fracties leven overigens vragen over de exacte uitwerking van het voorstel. Zo is onduidelijk wat de status van de kennismakingsgesprekken zal zijn en of de Kamer kandidaten kan afwijzen.

bron: kamerstuk 30.022, nr. 3