Achtergrond: hoe bijzonder is een nieuw ministerie?

dinsdag 28 december 2004, 11:55

Vraag

Premier Balkenende heeft laten weten dat er serieus over moet worden nagedacht bij de volgende formatie een nieuw ministerie van Veiligheid in te stellen. Zijn er vaker nieuwe ministeries ingesteld?

Antwoord

Ja, de laatste keer was in 1971 toen er een ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kwam. Eerder werden (na 1945) nieuwe ministeries ingesteld van Openbare Werken (later Volkshuivesting) en Maatschappelijk Werk (in 1952). Dit ministerie werd in 1965 omgevormd tot Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd in 1982 overigens weer opgeheven en de taken werden verdeeld over WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). WVC werd later Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Regelmatig werden wel ministers zonder portefeuille benoemd voor beleidsterreinen die speciale aandacht vroegen. In 1951 kwam er bijvoorbeeld een minister belast met binnenlandse veiligheid en de BVD, in 1952 werd een minister voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie benoemd, en in 1998 kwam er een minister voor grotestedenbeleid.

Sinds het kabinet-Balkenende I kennen we een aparte minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. De LPF drong tijdens de formatie tevergeefs aan op de komst van een aparte minister voor Veiligheid. Er werd toen wel een staatssecretaris voor veiligheid benoemd, Hessing.