Algemene Rekenkamer onderstreept onafhankelijke positie in staatsbestel

vrijdag 24 december 2004, 8:47

Met de weigering een onderzoek naar de aanschaf van een bepaald type oorlogsschepen uit te voeren, heeft de Algemene Rekenkamer haar onafhankelijke positie in het Nederlandse staatsbestel duidelijk neergezet.

Tijdens de behandeling van de defensiebegroting kwam de aanschaf van het soort oorlogsschip korvetten uitgebreid aan de orde. Het VVD-Kamerlid Van Baalen drong er bij de minister van Defensie op aan een aantal financiële modellen door een onafhankelijke instantie, bij voorkeur de Algemene Rekenkamer, door te laten rekenen. De Tweede Kamer nam zelfs een motie met die strekking aan.

Hoewel de minister deze doorrekening niet nodig vond, hij vond dat de Kamer op de cijfers van zijn departement kon vertrouwen, heeft hij het verzoek aan de Algemene Rekenkamer doorgespeeld. De Rekenkamer wijst het verzoek nu af omdat het om een doorrekening vooraf gaat, terwijl het de taak van de Rekenkamer is juist achteraf te controleren.

Het is vrij uitzonderlijk dat de Algemene Rekenkamer een verzoek afwijst. Deze maand nog heeft de Algemene Rekenkamer al twee keer 'ja' gezegd. De eerste keer tegen een verzoek om onderzoek naar warmteprojecten uit te voeren, de tweede keer tegen een verzoek de premie-inning van werknemersverzekeringen te onderzoeken. In oktober ging de Rekenkamer in op het verzoek van minister Verdonk een onderzoek bij de IND uit te voeren.

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat en heeft dus een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Taken, bevoegdheden en rechtspositie zijn geregeld in de Grondwet en de Comptabiliteitswet, de wet die het beheer van het geld van de staat regelt. De Algemene Rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen van haar onderzoek, maar het komt regelmatig voor dat ministers en/of Tweede Kamer de Rekenkamer vragen iets te onderzoeken. Vrijwel altijd gaat de Rekenkamer daar op in.

bron: algemene rekenkamer


meer over

documenten

of ga naar