Ministeriële kritiek op Tweede Kamer: Weisglas roept premier op het matje

donderdag 3 juni 2004, 16:00

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas heeft schoon genoeg van de kritiek die ministers op het functioneren van de Tweede Kamer hebben. Hij heeft premier Balkenende voor een gesprek uitgenodigd om een einde te maken aan de aanhoudende stroom negatieve geluiden van bewindslieden. Weisglas noemt de kritiek in de 'rolverdeling in onze democratie' zelfs ongepast.

Sinds de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink in het jaarverslag van dit adviesorgaan fel uithaalde naar het functioneren van de Tweede Kamer, wat Weisglas overigens over zijn kant liet gaan, laten ministers zich ook niet onbetuigd in kritiek. Zo gaf minister De Graaf de aftrap door te spreken van 'hijgerigheid'. Vervolgens spraken de ministers Brinkhorst en Peijs over 'gebrek aan kennis' en 'waan van de dag'. En ook Balkenende had wat moeite met de Tweede Kamer.

Brinkhorst had kritiek op de Europa-kennis van Tweede-Kamerleden. De minister zou graag de hersenpan van parlementariërs willen openen om er wat kennis in te stoppen. Minister Peijs werd naar haar idee te veel met pietluttigheden lastig gevallen: 'ze roepen me naar de Kamer voor zaken die nauwelijks één dag overleven'. En minister-president Balkenende, aldus Weisglas, had laatst in een interview gezegd dat het toch wel lastig was steeds maar naar de Kamer geroepen te worden. Hij kwam daardoor niet meer aan andere dingen toe.

Saillant detail is dat minister de Graaf in de vorige kabinetsperiode als Tweede-Kamerlid op zijn achterste benen stond toen LPF-minister Nawijn soortgelijke uitspraken had gedaan. Nawijn had de Tweede Kamer 'één groot ritueel' genoemd. De toenmalige minister overleefde nog wel een motie van wantrouwen. De LPF heeft inmiddels ook in vragen aan de premier naar dit incident verwezen.

bron: novum-nieuws, de Volkskrant


Verwant nieuws