Tweede Kamer: kiesstelsel wel veranderen, maar hoe?

dinsdag 6 april 2004, 9:13

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt bij monde van CDA, VVD, D66 en PvdA wel dat er iets met het kiesstelsel moet gebeuren, zoals een regionaal accent. De grote vraag is alleen: wat? Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de nota 'Naar een sterker parlement' van minister De Graaf in de Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Graaf kreeg alleen volmondige steun van zijn eigen D66. Alle kleinere partijen, LPF, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, zijn mordicus tegen. In welk districtenstelsel dan ook is het voor kleine partijen en politieke minderheden moeilijk een districtszetel te bemachtigen. CDA, VVD en PvdA vonden elkaar in hun aversie tegen het voorgestelde tweestemmenstelsel, maar kwamen wel met suggesties ter verbetering van de democratie. En daar is het toch om te doen.

Zo gaat bijvoorbeeld de voorkeur uit naar enkelvoudige districten, waar maar één zetel te verdelen is in plaats van grote districten met meer winnaars. Ook het feit dat een kandidaat niet tegelijk op de landelijke en regionale lijst kan staan, vond geen genade in de ogen van de drie grote partijen. Eventueel zou van de VVD en PvdA getornd mogen worden aan het aantal van 150 zetels, als de verkiezingsuitslag daar aanleiding toe zou geven. Maar daar is wel een grondwetswijziging voor nodig en dat betekent uitstel tot na 2007.

De Graaf was niet ontevreden. Hij constateerde dat een meerderheid van de Tweede Kamer een regionaal tintje in het kiesstelsel wil met behoud van de evenredige vertegenwoordiging. De minister gaat naar aanleiding van dit overleg drie varianten op zijn eigen stelsel uitwerken.

bron: ANP/de Volkskrant


meer over