"Risico op fraude is groot bij Nederlandse stemmachines"

vrijdag 2 april 2004, 15:24

Ierland zal waarschijnlijk afzien van de aanschaf van het type stemmachines dat de Nederlandse stembureaus gebruiken. Ierse technici achten de kans op fraude te groot. Het bedrijf dat de machines in opdracht van de Ierse overheid onderzocht, constateerde dat:

  • de vellen, waarop de namen van kandidaten staan, makkelijk te manipuleren zijn,
  • kwaadwillenden de backup-cartridge, die voor controledoeleinden in de machine achterblijft, relatief eenvoudig kunnen wissen of - erger nog - wijzigen.

Bovendien bestaat er tegen de Nederlandse stemmachines een fundamenteler bezwaar. De leverancier, het Nederlandse bedrijf Nedap/Powervote, weigert de broncode van de stemmachinesoftware openbaar te maken. De Nederlandse overheid weet dus niet op welke wijze de software de stemmen telt. En hiermee wordt een fundamenteel democratisch recht aangetast, namelijk het kunnen controleren of de stemmentelling wel goed wordt uitgevoerd.

De affaire krijgt in Ierland veel media-aandacht. De huidige discussie spitst zich toe op mogelijke verbeteringen van het systeem. Zo zouden stemmachines een bonnetje kunnen afdrukken, zodat de kiezer de garantie heeft dat hij op de kandidaat van zijn keuze gestemd heeft. De kiezer moet het bonnetje vervolgens deponeren in een verzegelde bus, zodat de verkiezingsuitslag na afloop getoetst kan worden door de bonnetjes te tellen.

bron: Automatisering Gids, 26 maart 2004

De Ierse regering heeft de introductie van Nederlandse stemmachines voor de Europese verkiezingen afgelast, na een negatief oordeel van de commissie die de betrouwbaarheid van de machines onderzocht.

Naar aanleiding van de commotie in Ierland stelden de CDA-kamerleden Spies en Haverkamp vragen aan minister De Graaf, om de bevindingen van de Ierse commissie ook in Nederland te evalueren. De Graaf antwoordde dat de stemmachines naar zijn mening betrouwbaar zijn.

Bron: Staatscourant, 5 mei 2004