Kiesraad ziet geen voordelen in nieuw kiesstelsel

dinsdag 3 februari 2004, 8:49

De Kiesraad is niet overtuigd van de noodzaak om het betrekkelijk eenvoudige huidige kiesstelsel in te ruilen voor een veel ingewikkelder stelsel, zoals voorgesteld door minister De Graaf. Dat staat in het door de Kiesraad aan de minister uitgebrachte advies.

De Kiesraad zet onder meer verder vraagtekens bij het verbod om kandidaten zowel op de landelijke lijst als op een regionale lijst te plaatsen. De kans bestaat dan dat kiezers een kandidaat van hun voorkeur missen op de kandidatenlijst. Dat beperkt de mogelijkheid voor kiezers om een voorkeurstem uit te brengen.

Het stelsel maakt het volgens de Kiesraad bovendien niet alleen voor de kiezers, maar ook voor partijen onduidelijker. Zo acht zij het gevaar aanwezig dat min of meer bij toeval kopstukken van een partij niet worden gekozen. Verder vindt zij een ongelijk aantal zetels per district weinig gelukkig, omdat het voor middelgrote partijen dan niet vast staat in welke districten het zin heeft campagne te voeren.

bron: advies Kiesraad


letterlijke tekst

meer over