S.J. van Langen

foto S.J. van Langen

Vooraanstaande radicale (democratische) patriot, die in 1798 deel uitmaakte van het Uitvoerend Bewind dat na een staatsgreep aan de macht kwam. Was in Leiden lakenfabrikant en zat in 1795 in de provisionele raad van Leiden. Werd in 1796 tot lid van de Nationale Vergadering gekozen en sprak zich daar uit voor een unitarische Grondwet. Zijn politieke rol was uitgespeeld na de staatsgreep van juni 1798. Vanwege beschuldiging van zelfverrijking werd hij enige tijd gevangen gezet.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid radikale Uitvoerend Bewind

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Stefanus Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 2 april 1758

overlijdensplaats en -datum
Breda, 27 maart 1847

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikein (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 25 januari 1798
  • lid Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van 25 januari 1798 tot 12 juni 1798 (buitenlandse zaken)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • lid comité tot de fourage te Leiden
  • lid algemeene hollandsche commissie tot onderzoek naar de politieke en financiele gedragingen van de leden en de ministers van het vorig bestuur, vanaf 3 augustus 1795

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Op 11 februari 1798 vond een gesprek plaats tussen de secretaris Van Langen en de secretaris Baras, lid van het Directoire. Hierbij werd de goedkeuring van de staatsgreep door Baras verkregen tegen betaling van f 300.000,-. Tevens moest de Bataafse republiek laken en linnen leveren voor de Franse troepen. Van deze leveranties trokken Vreede en Van Langen als lakenfabrikanten groot voordeel.
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij gevangen genomen. Hij werd verdacht van ernstige onregelmatigheden in zijn geldelijk beheer ten tijde van zijn lidmaatschap van het Uitvoerend Bewind. Zijn vrijlating volgde op 19 december 1798.
  • Na zijn vrijlating bleek zijn fabriek geheel verlopen te zijn, waardoor hij geheel verarmd was. Onder koning Lodewijk Napoleon is hem een jaargeld toegekend dat ook onder koning Willem I en koning Willem II nog werd uitbetaald

uit de privésfeer
Zijn vader was fabrikant en laken- en garenverver te Leiden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.