Mr.Dr. A.L. Scholtens

foto Mr.Dr. A.L. Scholtens

Eminent jurist, die na een degelijk proefschrift te hebben geschreven vele jaren secretaris-generaal was van de achtereenvolgende departementen die de sociale wetten ontwierpen. Was de rechterhand van Talma, Treub, Aalberse en hun opvolgers. Vrijwel geen vooroorlogse sociale wet is tot stand gekomen zonder dat hij er zijn stempel op heeft gedrukt. Bescheiden sociaal voelende man en vruchtbaar publicist. Als jurist vooral op het gebied van de sociale wetgeving en het ambtenarenrecht buitengewoon deskundig. Zijn medewerkers klaagden nog na zijn dood over zijn wel karakteristieke maar erg moeilijk te ontcijferen handschrift.

in de periode 1918-1945: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Arend Lubbertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enkhuizen, 17 januari 1880

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 februari 1951

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • secretaris-generaal ministerie van Sociale Zaken, van 8 juni 1933 tot augustus 1940
  • secretaris-generaal ministerie van Sociale Zaken, van mei 1945 tot 15 juli 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid (voorlopig) bestuur Nederlandsche Vereeniging tot beoefening van het administratief recht, vanaf maart 1939
  • voorzitter Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank, omstreeks 1946

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter College van Secretarissen-Generaal, van 1938 tot juni 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Voor het ontwerp van de Bakkerswet maakte hij in opdracht van de regering een reis naar Italië
  • In 1911 bestudeerde hij in opdracht van minister Colijn in Zwitserland de legerorganisatie.
  • Toen Aalberse in 1918 minister van Arbeid zou worden, wilde hij dat ambt alleen aanvaarden als Scholtens secretaris-generaal op het ministerie zou worden. Zo gebeurde het.

uit de privésfeer
  • Promoveerde in Leiden bij prof. mr. J. Krabbe
  • Zijn vader was boekhandelaar

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.