C. Ringeling

foto C. Ringeling

Bekwaam organisator en zorgvuldige administrateur, die officier bij de vestingartillerie was en na zijn actieve dienst ambtenaar bij de financiële administratie van het ministerie van Oorlog (later Defensie). In 1937 werd hij secretaris-generaal van dat departement. Stelde zich na de capitulatie zeer principieel op en verzette zich, hoewel hij daarbij allerminst werd gesteund door zijn collega's, samen met generaal Winkelman tegen inschakeling van de Nederlandse Artillerie-Inrichting bij de Duitse oorlogsvoering. De Duitsers ontsloegen hem daarop.

in de periode 1937-1940: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Buiksloot, 8 mei 1875 (thans gem. Amsterdam)

overlijdensplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 29 maart 1969

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • hoofd afdeling militiare administratie en comptabiliteit (rang: referendaris), ministerie van Oorlog, van 1 februari 1923 tot 1 januari 1930
  • hoofd afdeling Comptabiliteit (rang: administateur), ministerie van Defensie, van 1 januari 1930 tot 1 oktober 1937
  • secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 1 oktober 1937 tot 15 juni 1940 (ontslagen door de Duitsers)

officiersrangen (2/4)
  • kapitein-luitenant der artillerie, tot 1 november 1912
  • kapitein der artillerie, van 1 november 1912 tot 1 mei 1923

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Staatscommissie inzake reorganisatie weermacht in Nederland en Nederlands-Indië met het oog op kostenbesparing (Staatcommissie-Idenburg), van 11 september 1933 tot februari 1934
  • voorzitter Commissie van Toezicht op het Rijksinkoopbureau

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.