Z.M. (koning Willem II) koning Willem Frederik George Lodewijk , koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje-Nassau

foto Z.M. (koning Willem II) koning Willem Frederik George Lodewijk , koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje-Nassauvergrootglas

Negen jaar koning van Nederland. 'Held van Waterloo'. Vocht met de geallieerden mee tegen de legers van Napoleon. Als kroonprins leek hij zich in 1830 op te werpen als leider van de Belgische onafhankelijkheidsbeweging. Regeerde vanaf 1840 aanvankelijk als conservatief vorst, die elke grondwetswijziging tegenhield. Werd in 1848 in één dag (noodgedwongen) uiterst liberaal en steunde Thorbecke en Donker Curtius bij het tot stand brengen van de nieuwe Grondwet. Overleed echter al kort na invoering daarvan. Was gehuwd met de Russische grootvorstin Anna Paulowna. Had goede banden met katholieken (verbleef veel in Tilburg). Gold als nogal wispelturig en gemakkelijk beïnvloedbaar.

in de periode 1815-1849: vicepresident Raad van State, staatshoofd

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Z.K.H. prins Willem, prins van Oranje-Nassau
 • erfprins van Oranje-Nassau, van 6 december 1813 tot september 1815
 • Z.K.H. de prins van Oranje, vanaf september 1815

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 december 1792

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 17 maart 1849

plaats en datum bijzetting
Delft, 4 april 1849

Hoofdfuncties/beroepen (2/16)

 • opperbevelhebber Groote Staf van het Leger
 • koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, van 7 oktober 1840 tot 17 maart 1849 (inhuldiging op 28 november 1840)

officiersrangen (2/3)
 • veldmaarschalk, vanaf 21 augustus 1831
 • generaal der infanterie, van 22 december 1813 tot 21 augustus 1831

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties (2/5)

 • chef Pruisische vierde regiment kurassiers, vanaf 1825
 • chef Poolse eerste regiment ulanen 'Z.K.H. de prins van Oranje', vanaf 1825

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/6)
 • beschermheer Groote Sociëteit te 's-Gravenhage
 • beschermheer Diligentia, Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Sloot in Tilburg vriendschap met pastoor Joh. Zwijsen, de latere aartsbisschop van Utrecht
 • Verbleef tussen 1831 en 1840 veelal in Tilburg, omdat hij het opperbevel voerde over de troepen in Zuid-Nederland. Liet in Tilburg een koninklijk paleis bouwen.
 • Sprak toen hij in 1840 koning werd nauwelijks Nederlands, correspondeerde veelal in het Frans en sprak een mengeling van Duits en Nederlands met een Engels accent.

anekdotes en citaten
 • Zijn bereidheid tot grondwetsherziening in 1848 ('in 24 uur van zeer conservatief naar zeer liberaal') was, zoals hijzelf erkende ingegeven door de gedachte dat het beter was de indruk te wekken dat hij daartoe vrijwillig had besloten, dan daartoe te zijn gedwongen.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "De held van Waterloo"
 • "De held van Quatre Bras"

predicaten/adellijke titels (3/4)
 • hertog van Limburg, vanaf 7 oktober 1840
 • groothertog van Luxemburg, vanaf 7 oktober 1840
 • koning der Nederlanden, vanaf 7 oktober 1840

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.