L.J.J. Rengers

Stadsbestuurder uit Franeker en lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, die tijdens de Franse tijd terugkeerde in het bestuur. Zo was hij lid van het Wetgevend Lichaam, eerst in Den Haag en later in Parijs. Zat in 1814 in de Notabelenvergadering in Amsterdam.

in de periode 1806-1814: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lamoraal Joachim Johan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 september 1757

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 maart 1831

3.

Partij/stroming

stroming(en)
orangist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 29 augustus 1814 tot 1 juni 1818 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid van een geheime commissie, die koning Lodewijk Napoleon samenstelde om hem raad te geven omtrent de toestand waarin Holland zich bevindt na het verdrag van 16/19 maart 1810 met zijn broer
  • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem I

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Daar de als gedeputeerde door hem bezworen instructie inhield, dat hij zich aan geen land, provincie of stad particulier zou verbinden, werd hij op voorstel van C.L. van Beyma aangeklaagd wegens meineed, omdat hij gelijktijdig eerste burgemeester van Franeker werd. Het Hof van Friesland sprak hem vrij, daar men deze combinatie reeds in het jaar 1641 had toegelaten. Door de Staten-Generaal werd in de uitspraak op 27 mei 1783 berust.

uit de privésfeer
Zijn vader was kamerheer van de prinses van Oranje en kamerheer van Anna, kroonprinses van Groot-Brittannië

predicaten/adellijke titels
  • baron bij S.B. van 8 juli 1812

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.