Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel

foto Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel
Fotopersburo Dijkstra

Rustig en gedegen Tweede Kamerlid voor het CDA, die op diverse terreinen actief was. Afkomstig uit de kring van de Antirevolutionaire jongeren. Was voor hij Kamerlid werd werkzaam bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bij de Unie van Waterschappen en de Agrarische Sociale Fondsen. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en sociale zaken. Voorzitter van enkele Kamercommissies. Neef van Barend Biesheuvel. Is nu één van de voorzitters van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

CDA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pieter Jan (Pieter Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 23 augustus 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 23 mei 2002
 • voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 1 april 2008 tot 2012
 • bestuursvoorzitter Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), vanaf 3 september 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Keurmerk Private Lease, vanaf 2016
 • voorzitter commissie Geurhinder Veehouderij bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (onderdeel OFL), van 2018 tot september 2019

vorige (2/30)
 • voorzitter Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor de klokkenluiders, van 29 januari 2019 tot 1 mei 2019
 • onafhankelijk voorzitter co-overleg KLM, van mei 2019 tot december 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter gemengde commissie voor de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, van 22 september 1998 tot 23 mei 2002
 • lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1998 tot 16 december 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 1995 samen met zijn fractiegenoot Jacob Reitsma een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een woonkostenaftrek. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (24.438)
 • Interpelleerde op 24 oktober 1996 staatssecretaris De Grave over de privatisering van de sociale zekerheid (25.071)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was griffier van de Tweede Kamer

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.