F.J. (Frans Jozef) van der Heijden

foto F.J. (Frans Jozef) van der Heijdenvergrootglas

Rotterdams CDA-Tweede Kamerlid aan het einde van de twintigste eeuw, met een krachtig stemgeluid en forse gestalte. Hij was journalist bij dagblad De Tijd en voorlichter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Kamer woordvoerder binnenlandse zaken en politie van zijn fractie. Maakte deel uit van de enquêtecommissie paspoortaffaire. Zowel voor als na zijn Kamerlidmaatschap actief als gemeenteraadslid van Rotterdam.

CDA
in de periode 1982-1998: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Frans Jozef (Frans Jozef)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 20 maart 1938

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 21 oktober 2016

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1968 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980 (tot omstreeks 2010)

hoofdfuncties/beroepen

 • journalist, dagblad "De Stem", van 1960 tot 1962
 • journalist, dagblad "De Tijd-De Maasbode", van 1962 tot 1972
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 1 september 1970 tot 5 september 1978
 • redacteur "De Nederlandse Gemeente", weekblad van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1972 tot 1982
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 7 juni 1978 tot 1 januari 1983
 • lid Rijnmondraad, van 25 september 1978 tot 28 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 19 mei 1998
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 14 april 1998 tot 14 maart 2002
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 16 mei 2002 tot 16 maart 2006

partijpolitieke functies

 • lid partijraad CDA, van 1980 tot november 1982
 • lid redactie partijblad "CD-Actueel", van 1982 en nog in 4 oktober 1984

nevenfuncties

 • voorzitter Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam, van 1 september 1979 tot 1 september 1986
 • voorzitter Katholieke Kinderbescherming te Rotterdam, omstreeks december 1982 en nog in 1987
 • secretaris Centrum voor Vrijwillige en Professionele Dienstverlening te Rotterdam, omstreeks december 1982 en nog in oktober 1994
 • columnist maandblad "Bestuursforum", omstreeks december 1982 en nog in oktober 1994
 • lid bestuur Mengelbergfonds te Amsterdam, omstreeks december 1982 tot 1986
 • voorzitter RIAGG (Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), Rotterdam Centrum (later Rijnmond Noord-West), vanaf december 1982
 • voorzitter Vincentius Vereniging te Rotterdam, omstreeks december 1982
 • vicevoorzitter psychiatrisch centrum BAVO te Rotterdam, vanaf 1988
 • lid bestuur Rotterdams Conservatorium, vanaf 1989 (nog in 1994)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1 december 1989 tot mei 1998
 • lid Raad van Toezicht Voorlichtingscentrum Crematoriabouw, omstreeks april 1989 en nog in januari 1990
 • lid bestuur Stichting "Solidarodam" te Rotterdam, vanaf 1990
 • lid bestuur Radboudstichting, van maart 1991 tot 1992
 • lid Raad van Toezicht Centrum voor dienstverlening Rotterdam, vanaf 1992
 • lid bestuur Hogeschool voor muziek en theater te Rotterdam, vanaf 1993
 • voorzitter Nederlandse delegatie IPU (Interparlementaire Unie), van 1 juni 1994 tot 1998
 • voorzitter RTV Rijnmond, van december 1997 tot december 2003
 • voorzitter Raad van Toezicht Parnassia Bavo
 • voorzitter Reumacentrum Rotterdam, vanaf 1992
 • adviseur uitgeverij "HolaPress"
 • penningmeester Fonds bijzondere noden, Rotterdam

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid bijzondere commissie voor het paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 1988 tot maart 1989 (op 14 juni 1988 werd deze comissie enquêtebevoegdheden verleend)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede kamer der Staten-Generaal), van 6 oktober 1994 tot 19 mei 1998
 • lid Commissie Onderzoek van de Rekening (gemeenteraad van Rotterdam) (deed onderzoek naar bestuursuitgaven in de periode 1986-1998)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. "Dominicusschool" te Rotterdam

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, R.K. middelbare school "Sint Franciscus College" te Rotterdam

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken (waaronder benoemingen en financiën lagere overheden), politie, ouderenbeleid en geestelijke gezondheidzorg van de CDA-Tweede Kamerfractie

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1998 met voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid gekozen

uit de privésfeer
 • Zijn vader was kruidenier
 • Zijn echtgenote was stafmedewerkster van de stichting kader- en vormingswerk van het CDA. Zij had zitting in het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillergersberg-Schiebroek.

woonplaats(en)/adres(sen)
Rotterdam, Borchsatelaan 122, omstreeks 1983 en nog in 1994

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 april 1995
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 18 mei 1998

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
(oud-)lid hockeyvereniging "Aeolus" (veteranen-team)

hobby's
 • hockey
 • lezen
 • muziek
 • film

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Marc Chavannes, "Het politieke bedrijf bekijk ik met een zekere spot", Nieuwkomers in de Kamer, NRC Handelsblad, 29 december 1982
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • A.G.W.J. Lansink, "Een bijzondere Rotterdammer. Frans Jozef van der Heijden (1938-2016)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 123

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rotterdam, 7 november 1962

echtgeno(o)t(e)/partner
A.A.M.E. van der Eerden, (Gonnie)

kinderen
1 zoon en 1 dochter

vader
F. van der Heijden, Franciscus

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 19 maart 1908

moeder
P.J. van Haasteren, Pieternella Josepha

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.