D. (Driek) van Vugt

foto D. (Driek) van Vugt
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Uit Tilburg afkomstige student politicologie aan de Leidse universiteit, die vier jaar als jongste uit de parlementaire geschiedenis Eerste Kamerlid voor de SP was (bij intrede was hij pas 19 jaar). Opvallende verschijning in het gezelschap van meest oudere heren en dames in de Senaat. Als voorzitter van de jongerenorganisatie van de SP regelmatig betrokken bij buitenparlementaire acties. Overigens een gewaardeerd lid, dat door zijn bijdragen respect afdwong.

SP
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Dirk (Driek)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 22 januari 1980

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 januari 1997

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003
  • lid gemeenteraad van Leiden, van 8 juni 2005 tot 15 september 2005
  • docent maatschappijleer "Het Goese Lyceum" te Goes

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
  • voorzitter "Hermans Weg! Club" (oprichter)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met onderwijs en daarnaast met binnenlandse zaken (Wet dualisering gemeentebestuur, subsidiëring politieke partijen)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Werd in juli 1999 aangehouden bij een poging om een bouwlocatie van de Betuwelijn bij het Pannerdens Kanaal te bezetten
  • Werd in februari 2000 opgepakt bij een demonstratie tegen de Franse nucleaire politiek op Het Binnenhof tijdens het bezoek van president Chirac en werd hiervoor veroordeeld tot een boete van f 1500,-. Dit werd in hoger beroep teruggebracht naar f 1500,-, waarvan f 500 voorwaardelijk. Hij had als Eerste Kamerlid enkele medestanders het beveiligde Binnenhof binnengeloodst. De boete werd betaald via de actie 'Een piek voor Driek'.
  • Was in januari 2001 betrokken bij het kraken van een pand in Leiden

anekdotes en citaten
  • Hij begon zijn eerste rede als Kamerlid met de woorden: "Het is voor mij een hele eer om voor het eerst het woord te mogen voeren in deze Kamer. Ik hoop dat ik dat in de rest van mijn zittingstermijn nog vele malen mag doen. Verder hoop ik als 19-jarig jochie ook een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het parlement. Ik ga in ieder geval mijn best doen."
  • Bij het gebruikelijk handenschudden voorafgaand aan de vergaderingen informeerde de Kamervoorzitter steevast naar de voortgang van zijn studie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.