Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen

foto Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Gedistingeerde en hoffelijke diplomaat uit een adellijke katholieke familie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen tegelijkertijd gezant en minister was. Gefortuneerde zakenman, die het zich kon veroorloven diplomatieke functies af te wisselen met een bestaan als rentenier. Werd kort na na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gezant in Londen, na eerder de eerste gezant in de jonge republiek Tsjechoslowakije te zijn geweest. Kwam krachtdadig op voor de Nederlandse belangen. Trad in Londen als minister zonder portefeuille op als vervanger van Van Kleffens. Stond bij zijn collega-ministers goed aangeschreven als echte gentleman met een weliswaar behoudend, maar ook bezadigd oordeel.

partijloze liberaal
in de periode 1942-1945: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Edgar Frederik Marie Justin

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 december 1885

overlijdensplaats en -datum
Londen, 13 mei 1952

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal, partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, van 16 september 1939 tot 27 mei 1942
  • minister zonder portefeuille, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, van 1 januari 1942 tot 25 juni 1945 (kon de minister van Buitenlandse Zaken vervangen als deze in het buitenland verbleef)
  • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, van 28 mei 1942 tot 13 mei 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid Raad van Commissarissen N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappijen "Billiton", tot september 1939
  • lid Pacific War Council te Londen, vanaf januari 1942

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in oktober 1946 genoemd als mogelijke opvolger van Van Mook als hoogste gezagdrager in Nederlands-Indië, maar weigerde een benoeming

uit de privésfeer
  • Zijn echtgenote was eerder (in 1902) gehuwd met E.L.L. baron van Tuyll van Serooskerken. Het huwelijk was op 7 november 1916 ontbonden. Omdat zijn echtgenote was gescheiden, kon zij volgens de geldende hofetiquette niet door de Koningin worden ontvangen.
  • Zijn broer, F.E.M.H. baron Michiels van Verduynen, was gezant in Buenos Aires (1924-1927) en Wenen (1928-1932)
  • Zijn grootvader, A.N.J.M. baron van Brienen van de Groote Lindt, was lid van de Raad van Voogdij over koningin Wilhelmina. Hij was een kleinzoon van A.W. baron van Brienen van de Groote Lindt, Eerste Kamerlid.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.