E. Lucas

foto E. Lucas

Zeeofficier die minister van Marine was in het eerste kabinet-Thorbecke. Bleef liefst zeventig jaar in marinedienst en eindigde zijn loopbaan als luitenant-admiraal. Ook zijn vader was een bekend zeeofficier. Vertrouweling van de koning. Hij droeg bij de inhuldiging van Willem III de rijksstandaard. Thorbecke had liever zijn medestander in de Tweede Kamer Ter Bruggen Hugenholtz als minister gehad, maar dit werd door de koning verhinderd. Lucas, die ondanks zijn band met de koning vaak te maken had met diens barse uitvallen, trad na anderhalf jaar af.

technocraat
in de periode 1849-1851: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Engelbertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schiedam, 30 mei 1785

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 mei 1870

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • directeur en commandant, directie der Marine te Vlissingen, van 1 oktober 1843 tot 1 november 1849
  • minister van Marine, van 1 november 1849 tot 20 april 1851
  • gepensioneerd uit het vaste korps marineofficieren, vanaf 20 april 1851 (pensioen f 5000 per jaar)

officiersrangen (2/7)
  • vice-admiraal, van 1 januari 1844 tot 1 juni 1865
  • luitenant-admiraal, vanaf 1 juni 1865

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid hoofdbestuur "Het Metalen Kruis", vanaf oktober 1855
  • kanselier Militaire Willemsorde en Orde van de Nederlandse Leeuw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Verplaatste in 1850 het Koninklijk Instituut voor de Marine van Medemblik naar Breda

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Kreeg op 11 april 1851 op eigen verzoek ontslag, omdat er weinig steun was voor zijn wetsvoorstel over herstel van de schipsluis van het droogdok te Willemsoord. Ook de koning zou kritisch zijn geweest over zijn beleid.

uit de privésfeer
Zijn vader was marineofficier en bevelhebber (omstreeks 1782 luitenant ter zee bij de Admiraliteit over de Maze, later schout bij nacht bij de Bataafse Marine)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.