Dr. R. Westerhoff

foto Dr. R. Westerhoff
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Arts uit het Groningse Warffum, die ook natuurkundige was en zich bezighield met geschiedkunde. Was in 1825 na het overlijden van zijn leermeester kandidaat voor een hoogleraarschap in de landbouwkunde in Groningen, maar werd niet benoemd. Als Tweede Kamerlid medestander van Thorbecke. Speelde behalve op terreinen waarop hij specialist was geen opvallende rol in de Kamer. Wel een erudiete geleerde, maar bescheiden in zijn optreden. Sprak met zwakke stem en een Gronings dialect, en volgens tijdgenoten ook wat langdradig.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1849-1874: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Rembertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterland (N.H.), 14 maart 1801 (op het eiland Wieringen)

overlijdensplaats en -datum
Warffum (Gr.), 25 maart 1874

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • huisarts te Warffum, van 1825 tot 25 maart 1874
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 25 maart 1874 (voor het kiesdistrict Appingedam)

5.

Nevenfuncties

 • lid Provinciaal Collegie van Toezigt op de Nederlandse Hervormde Kerk
 • kerkvoogd te Warffum

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1861 tot april 1862
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1869 tot september 1869

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Stemde in 1872 tegen de ontwerp-Wet op de inkomstenbelasting van minister Blussé
 • Zette zich in voor de vestiging van een Rijks-HBS te Warffum

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de antimilitaristen

uit de privésfeer (3/4)
 • Hij woonde samen met zijn zuster
 • Werd na het overlijden van zijn leermeester J.A. Uilkens niet benoemd tot hoogleraar, hetgeen hem zeer griefde
 • Zijn vader was predikant te Oosterland (tot 1810) en te Warffum (sinds 1810) en hield zich tevens bezig met landbouwkunde, geologische en oudheidkundige zaken

anekdotes en citaten
 • Een door hem gehouden betoog over de noodzaak van het begraven van lijken maakte zo'n indruk op minister Fock dat in de nieuwe Wet op de lijkbezorging een artikel werd opgenomen waarbij crematie werd verboden. Hij vertelde van een dienstmeid die van een buitenechtelijk kind was bevallen en dat vervolgens aan de varkens had gevoerd. De kans dat ontaarde moeders hun kind zouden verbranden, achtte hij niet denkbeeldig en dat zou dan wellicht als ethisch 'hoogstaander' worden verdedigd.

verkiezingen
 • Versloeg in januari 1849 W.J. Mees na herstemming; werd daarna steeds bij de eerste stemming met grote meerderheid gekozen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.